X

Se-n-Se

Proficiat! Je hebt je secundaire opleiding met succes beëindigd. Nu sta je voor de moeilijke keuze: verder studeren of gaan werken. Je voelt je echter nog niet helemaal klaar voor die arbeidsmarkt. Je hebt immers wel veel theoretische kennis verworven, maar de praktijk ontbreekt nog. Verder studeren geniet je voorkeur, maar het zegt je nu ook niets om nog minstens drie jaar hoger onderwijs te volgen. Wij kunnen je een alternatief bieden: kies voor een Se-n-Se-opleiding. Se-n-Se staat voor Secundair na Secundair en deze opleiding duurt slechts 1 jaar. Bovendien bereid je je voor op tewerkstelling binnen een heel specifiek domein van de arbeidsmarkt. Dit is een niet te onderschatten voordeel bij het zoeken op de arbeidsmarkt. 

In onze school kun je terecht voor een Se-n-Se-opleiding in de domeinen Handel en Toerisme:

 

De drie pijlers

Hoewel Se-n-Se tot het secundair onderwijs behoort (derde jaar van de derde graad TSO) is het totaal anders opgevat. Een specialisatiejaar bereidt je voor op tewerkstelling binnen een heel specifiek domein van de arbeidsmarkt. Dit is een niet te onderschatten voordeel wanneer je solliciteert. Je bent dan immers een 'specialist'.
De verschillende specialisatiejaren steunen allemaal op dezelfde drie pijlers:

  • Eerst en vooral scherp je je communicatieve vaardigheden aan, zowel mondeling als schriftelijk en dit in de verschillende talen binnen je tewerkstellingsveld.
  • De tweede pijler is de beroepsgerichte vorming. Deze verschilt uiteraard heel veel van afdeling tot afdeling.
  • De laatste en belangrijkste pijler is de stage. In het 6de TSO of het 7de jaar BSO heb je een oriënterende stage gelopen. Deze concrete kennismaking met het bedrijfsleven probeert je te helpen om te kiezen tussen verder studeren of gaan werken. De stage in de Se-n-Se-opleidng heeft de bedoeling je inzetbaar te maken voor de arbeidsmarkt. Je kan stage lopen in het binnen- en/of buitenland en duurt minstens zeven weken.

 

Didactische aanpak

  • Cases: een schooljaar verloopt niet volgens het klassieke stramien. We vertrekken vanuit concrete voorbeelden uit de praktijk. Eerst verwerf je de noodzakelijke theoretische achtergrond om die daarna toe te passen op je stageplaats.
  • Projecten: de beste manier om iets te leren, is nog altijd het zelf doen of ondervinden. Daarom organiseren we in de verschillende opleidingen 'projecten'. Je werkt daar vakoverschrijdend aan een bepaald praktijkgericht thema.
  • Seminaries en bezoeken: we hechten veel belang aan een goed contact met het bedrijfsleven. Tijdens het seminarie licht een deskundige uit het onderwerp uit de reële werksituatie toe. Bij een bedrijfsbezoek ga je uiteraard zelf naar een bedrijf, organisatie of dienst.
  • Stages: het belangrijkste voor jou in de opleiding is uiteraard de praktijk. Daarom voorzien wij een aanzienlijk aantal weken in het schooljaar om stage te lopen. Dat kan in het binnenland, maar ook in het buitenland. Tegen het einde van de stage verwachten wij dat je als volwaardige medewerker kan functioneren in een bedrijf, organisatie of dienst. Wij organiseren de stages zoveel mogelijk volgens de noden van het bedrijfsleven. Daarom verschillen de periodes en het aantal weken per opleiding. Iedereen loopt echter minstens zes weken stage.

 

Evaluatie

Er zijn geen traditionele examens. We beoordelen je op je studieresultaten en je stages. Je studieresultaten zijn gebaseerd op gespreide evaluatie. Dit betekent dat alle taken en toetsen belangrijk zijn. Vele taken zijn bovendien vakoverschrijdend. Ben je afwezig, dan moet je die taken en toetsen inhalen. Tijdens het schooljaar heb je daartoe de gelegenheid op vaste inhaalmomenten. Niet alleen je leerkrachten evalueren je vorderingen, maar ook je stagementor beoordeelt je kennen en kunnen. Is deze interne en externe evaluatie positief, dan behaal je het officiële Se-n-Se-getuigschrift. Daarnaast ontvang je een stagebewijs waarop de school vermeldt waar je welke stage hebt gelopen. Een niet te onderschatten troef op de arbeidsmarkt.