X

1ste graad

De 1ste graad is de observatiegraad.

De leerstof die je onder de knie moet krijgen, wordt geleidelijk aan steeds omvangrijker en moeilijker. Wij leggen voor de belangrijkste vakken een solide basis aan voor later: Nederlands, wiskunde en Frans. Bovendien hoor je vanaf het eerste jaar reeds «iets» over handel.

Wij hechten ook veel belang aan de eindtermen: leren leren, sociale vaardigheden, opvoeden tot burgerzin, gezondheidseducatie, milieueducatie.

Op basis van onze observatie over twee jaar zal blijken of je meer cijfergericht bent of dat je meer aanleg hebt voor talen of toerisme.