X

Toerisme & recreatie

Je bent jong, energiek en je bent ervan overtuigd dat je voor een lange periode in het buitenland wilt werken, dan kies je voor een opleiding voor animator, reisleider op bestemming of tour guide. Alledrie de functies begeleiden de vakantieganger tijdens zijn verblijf in het hotel, in de club, op de camping, tijdens een rondreis,… De vraag naar goed opgeleide en ervaren jonge mensen is zo groot dat je op een heel korte termijn tewerkstelling mag verwachten (bijvoorbeeld in de zonbestemmingen rond de Middellandse Zee). 

 

Tewerkstellingsdomeinen 

Als mogelijke toekomstige werknemer in het toerisme zijn voor jou drie verschillende keuzemogelijkheden weggelegd. Daarom is de opleiding in drie modules (cases) opgesplitst: 

  • Reis(bege)leider 
  • Reisleider op bestemming 
  • Animator 

 

Lessentabel

VAKGEBIED VAKKEN UREN
Communicatieve vaardigheden Nederlands
Frans
Engels 
Duits
Spaans
2
3
2
3
2
Beroepsgerichte vorming Organisatie & technieken 
Bestemmingen 
ICT 
L.O./Sport – Beweging 
Begeleidingstechnieken 
Cultuurgeschiedenis
17
Algemeen vormende vakken Vergelijkende godsdiensten en ethiek 2
TOTAAL   31

 

Communicatieve vaardigheden 

Je gaat in deze branche van het toerisme voornamelijk om met klanten met verschillende nationaliteiten. Dit veronderstelt dus dat je een vijftal talen (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans) behoorlijk beheerst en dat je op een vlotte en professionele manier een aankondiging kunt doen of een conversatie kunt voeren. 

Daar werk je aan in de klas én daarbuiten. De opleiding voorziet een praktijkgerichte taalopleiding waarbij het spreken van het allergrootste belang is. De theoretische en grammaticale kennis komt op het achterplan, maar blijft toch de noodzakelijke basis vormen. 

Beroepsgerichte vorming 

Het vak Toerisme verschaft je enerzijds het nodige inzicht in de taken en de werkomstandigheden in een vakantiebestemming. Anderzijds leer je een aantal noodzakelijke basistechnieken (b.v.: van een transfer begeleiden, een info-meeting houden, kinderanimatie verzorgen, door de micro spreken, shows presenteren en/of erin meepselen, …). 

L.O.-Sport-animatietechnieken richt zich vooral op de sportieve invulling van het animatiegebeuren (aerobics, aquagym, balsporten, spel, …). Ook dansen, bewegen en ritmebeheersing krijg je in dit vak onder de knie 

Hoe je klanten leert inschatten, hoe je problemen kan oplossen of hoe je je weerbaar kan opstellen… leer je in het vak Begeleidingstechnieken

In het vak Cultuurgeschiedenis leer je hoe je aan klanten een interessante en gecomprimeerde (maar toch volledige) uitleg over een cultuurgeralteerd onderwerp kan geven. 

Projecten - Seminaries 

Om de aangeleerde technieken aan de realiteit te toetsen en om te kunnen oefenen, organiseren we een aantal projecten: 

  • Een meerdaagse autocarexcursie (Normandië, Picardië, Nord Pas-de-Calais) eind oktober die je zelf volledig moet (bege)leiden; 
  • De organisatie en de uitvoering van een Sinterklaasfeest voor leerlingen van de eerste graad; 
  • Een project rond de activiteiten van de reisleider op bestemming; 
  • Een vierweekse opleiding (extra muros) samen met de studenten van de partnerschool uit Brugge en onder de leiding van instructeurs van TUI;
  • Een drieweekse animatieopleiding (extra muros) samen met de leerlingen van de partnerschool uit Brugge en onder de leiding van instructeurs uit Spanje; 
  • De voorbereiding en de uitvoering van animatieprogramma's voor de Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers en de Schakelklas;
  • De voorbereiding en de uitvoering van animatieprogramma’s voor klassen uit het basisonderwijs in je eigen regio, senoiren en andersvaliden. 

Stages 

De praktijkgerichte stage organiseren we in samenwerking met de Spaanse hotelgroep Meliá Hotels International en TUI en is opgedeeld in twee ervaringsgerichte perioden. Je vertrekt in de loop van de maand februari voor een drietal weken naar een Spaanse zonbestemming om de technische aspecten van entertainment onder de knie te krijgen. Ook de taalkundige aspecten en de cultuuraspecten komen hier aan bod. Begin mei vertrek je voor zeven weken naar Spanje. Je werkt in hotels of clubs als een bijna volwaardig animator of je wordt als host/ess ingezet in een vakantieregio rond de Middellandse Zee. De kans is heel groot dat je stage automatisch overgaat in een werkaanbieding ter plaatse. 

Voor de stage van de leerlingen van 7 Toerisme & recreatie vragen wij financiële steun aan van Europa via het Erasmus+ programma. Indien goedgekeurd krijgen studenten van deze richting bovenop hun getuigschrift en stage-attest een Europass mobiliteitsdocument, een Europass certificaat en een Europees taalpaspoort met verworven competenties. 

Epos_erasmusplus.png