X

Toerisme & organisatie

Je droomt van een job in de toeristische sector, maar je wil wel in je vertrouwde landje blijven. Dat is geen probleem want wij bieden je zo’n toeristische opleiding. Als je voor die sector werkt, betekent dat altijd contact hebben met mensen. Jouw job bestaat erin de klanten te informeren en te helpen zowel in het reisbureau als op de luchthaven. De sector is op zoek naar jonge mensen die communicatief vaardig zijn, voldoende technisch onderlegd zijn en die bereid zijn om met de nodige overtuiging en verantwoordelijkheidsgevoel aan de slag te gaan. Je zorgt er immers voor dat je klanten een aangename vakantie kunnen doorbrengen. 

 

Tewerkstellingsdomeinen 

In deze specifieke toerismeopleiding spitsen wij ons toe op drie uitgesproken beroepenvelden. Daarom is het schooljaar gebouwd op drie modules (cases): 

  • Leisure en business travel consultant: medewerker in een vakantie- en zakenkantoor. 
  • Ticketing en reservation officer: medewerker in een ticketing agentschap, broker of carrier. 
  • Check-in en boarding agent: operationeel bediende bij een handling agent op de luchthaven. 

 

Lessentabel

VAKGEBIED VAKKEN UREN
Communicatieve vaardigheden Nederlands
Frans
Engels 
Duits
2
4
3
2
Beroepsgerichte vorming Organisatie & technieken 
Bestemmingen 
ICT 
Seminaries, projecten en bezoeken 
Cultuurgeschiedenis 
Toegepaste Economie
16
Algemeen vormende vakken Toegepaste psychologie
Vergelijkende godsdiensten en ethiek
1
2
TOTAAL   30

 

Communicatieve vaardigheden 

Je zult snel merken dat een behoorlijke kennis van vreemde talen in deze branche onontbeerlijk is. Op heel wat momenten en in heel wat situaties heb je te maken met anderstalige klanten en dan moet je natuurlijk in staat zijn om met hen te communiceren. En het blijft niet alleen bij persoonlijke contacten, ook telefoneren, mailen, faxen, sms’en… zul je in vier talen moeten kunnen. 

Met de meeste van die talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits) ben je al wel in enige mate vertrouwd. Je zult snel merken dat de leerkrachten erg veel aandacht besteden aan mogelijke niveauverschillen en zij zullen indien nodig remediëren. 

Onder mekaar converseren, zelf iets voorbereiden en dat dan voor de klas brengen en je vertrouwd maken met de terminologie van die toeristische branche worden in deze opleiding jouw belangrijkste aandachtspunten. 

Beroepsgerichte vorming 

In het vak Organisatie en Technieken bestudeer je het zuiver techni-sche aspect van de reisagent en de touroperator. Ook de luchtvaartsector komt uitgebreid aan bod. 

In Bestemmingen maak je kennis met de vakantieregio’s over heel de wereld (lokalisatie, typering, …) en hun aanbod (excursiemogelijkheden, centra, …) zodat je de klant op een verantwoorde manier kan adviseren. 

ICT (of Toegepaste Informatica) leert je omgaan met de modernste professionele computertoepassingen uit de reissector. Ook officesoftware diepen we verder uit zodat je die vaardigheden verder in andere vakken en projecten kunt gebruiken. 

In het vak Toegepaste Psychologie oefen je verkoopsgesprekken, vergadertechnieken, klachtenbehandeling en hoe je moet omgaan met verschillende soorten gedrag. 

In Cultuurgeschiedenis maak je kennis met het profiel van de cultuurtoerist. Je bespreekt historische en artistieke creaties. 

Projecten—Seminaries 

Er zijn verschillende projecten: 

  • Verkooptechnieken; 
  • À la carte reizen (visit USA); 
  • Groepsreizen/incentives; 
  • Solliciteren in de toeristische sector;
  • Ecotoerisme;
  • Multiculturele attitudes. 

Een goed contact met de bedrijfswereld is heel belangrijk. Tijdens de seminaries vertellen reisagenten, touroperators, vertegenwoordigers uit de transportsector,… hun verhaal uit de praktijk. Je bezoekt zelf ook een aantal bedrijven (in groep en/of individueel). 

Stages 

De stage van zeven weken op het einde van het schooljaar in een reisbureau, op de luchthaven, bij een luchtvaartmaatschappij, bij een touroperator… stoomt je klaar voor de arbeidsmarkt. In heel wat gevallen helpt de stage je een job te vinden in de toeristische sector.