X

Handel

Uiteindelijk na veel wikken en wegen, heb je besloten je secundaire studies af te maken in de afdeling handel. Je hebt ingezien dat deze afdeling je een ruime waaier aan toekomstmogelijkheden biedt: universitaire studies of hogere niet-universitaire richtingen. Ook de arbeidsmarkt zal je met open armen opvangen. Alles hangt af van je inzet, je flexibiliteit, je wil om je verder te ontplooien.

Lessentabel

VAKGEBIED VAKKEN 5de JAAR 6de JAAR
Talen Nederlands
Frans
Engels
Duits
3+1
4
3
2
3+1
4
3
2
Handel Bedrijfseconomie 10* 10**
Positieve wetenschappen Wiskunde
Natuurwetenschappen
3
1
3
1
Algemeen vormende vakken Godsdienst
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Lichamelijke opvoeding
2
1
1
2
2
1
1
2
TOTAAL   33 33

* inclusief ondersteuning informatica
** inclusief ondersteuning geïntegreerde proef

 

De richting Handel biedt je een zeer brede en evenwichtige vorming. In het lessenrooster vind je naast algemeen vormende vakken en positieve wetenschappen ook een behoorlijk pakket talen. Tijdens de lessen Nederlands, Frans, Engels en Duits besteden we bijzondere aandacht aan de taal binnen een bedrijfseconomische context.

Maar het is uiteraard het uitgebreide pakket bedrijfseconomie (10 lesuren) dat de dienst uitmaakt in de richting Handel. Je zal je verdiepen in deze belangrijke bedrijfseconomische aspecten:

  • De onderneming en haar omgeving: Je komt meer te weten over de economische omgeving van de onderneming, de stakeholders en de marketingmix. Na verloop van tijd hebben deze begrippen geen geheimen meer voor jou.
  • Werken in een onderneming: Uiteraard komt ook de praktische kant aan bod. Hoe pak je commerciële en administratieve verrichtingen, werkplanning en voorraadadministratie aan? En hoe zit het met de BTW? Ook de pc is onmisbaar, want met behulp van een boekhoudpakket verzorg je de administratie van bijvoorbeeld aan- en verkopen.
  • Het beleid van de onderneming: We kijken natuurlijk ook naar een onderneming op lange termijn. We zetten een aantal krijtlijnen uit voor een financieel beleid, een investeringsbeleid, een buitenlands beleid en een personeelsbeleid. Ook fiscaliteit komt hier aan bod. Handel drijven in de maatschappij van vandaag, kan niet meer zonder de nodige aandacht te schenken aan duurzaam ondernemen. Ook op dat vlak gaan we op verkenning.

Ook zakelijke communicatie komt aan bod. Als ondersteuning werken we met bedrijfsgerichte software als Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint en Publisher.

Variatie is in ieder geval troef. De leerkracht doceert nu en dan, maar je leert ook d.m.v. groepswerk of begeleid zelfstandig leren. Voor een aantal opdrachten verlaten we de school, onder begeleiding van de leerkracht. Voor een leerling uit de richting Handel is een stad als Antwerpen immers prima lesmateriaal.

Kennis verwerven is belangrijk maar niet het enige doel. We besteden heel wat aandacht aan het aanleren van vaardigheden en attitudes. Die heb je immers nodig om te kunnen functioneren in een gediversifieerde samenleving en om kwaliteitsvol te kunnen handelen.

 

Profiel van de leerling

Ben je geïnteresseerd in de richting Handel, dan ben je bij voorkeur handelsgericht en beschik je over het nodige praktische inzicht. Belangstelling hebben voor vreemde talen is natuurlijk een extra troef. Ook de juiste attitudes zijn belangrijk. Je moet bereid zijn om flexibel te zijn, zelfstandig kunnen werken en de wil hebben om door te zetten en er echt voor te gaan.

Kom je uit de 2de graad Handel, dan heb je de ideale voorkennis. Je kan ook vanuit een andere studierichting starten in de 3de graad Handel, maar dan zal je basiskennis allicht wat beperkter zijn. Je kan dit wel opvangen door voor een aantal vakken wat extra inspanningen te leveren. Heb je een achterstand voor boekhouden, dan kan je bij ons op school terecht voor bijwerkklassen die we organiseren in het begin van het schooljaar.

 

Mogelijkheden na de richting Handel

Na de 3de graad Handel, kan je nog heel wat richtingen uit. Je kan gaan voor een (professionele) bachelor en dan vooral binnen het economische studiegebied (o.a. Marketing, Bedrijfsmanagement …). Kies je niet voor een hogeschoolopleiding, neem dan zeker eens een kijkje in het aanbod Se-n-Se-opleidingen bij ons op school. Een specialisatiejaar in het economische vakgebied is dan immers het meest aangewezen. Je kan kiezen voor Administratie vrije beroepen.

Met je handelsdiploma kan je ook onmiddellijk terecht op de arbeidsmarkt. Je kan immers meteen het attest bedrijfsbeheer behalen, wat je in staat stelt om je te vestigen als zelfstandige.