X

4 Handel 2021-22

Na de eerste graad, heb je gekozen om verder te studeren in de richting Handel, de meest polyvalente richting die we aanbieden.

Lessentabel

VAKGEBIED VAKKEN 4de JAAR
Talen Nederlands
Frans
Engels
4
4
2
Handel Bedrijfseconomie
Informatica
6
4
Positieve wetenschappen Wiskunde
Natuurwetenschappen
4
2
Algemeen vormende vakken Godsdienst
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Esthetica
Lichamelijke opvoeding
2
1
1
1
2
TOTAAL   33

 

Als je kiest voor de richting Handel, zal je je vooral verdiepen in de bedrijfswereld. Tijdens de lessen bedrijfseconomie leer je deze wereld goed kennen aan de hand van het fictieve bedrijf Outdoor. Na een korte inleiding bestuderen we:

  • De documentenstroom: We analyseren niet alleen allerlei documenten, je leert ze ook zelf opstellen en verwerken aan de hand van het computerprogramma Fvisem. Tijdens deze lessen spelen we echt een klein bedrijfje na. De ene week bevinden we ons bijvoorbeeld op de verkoopafdeling, een week later op de aankoopafdeling of de afdeling Expeditie. Op deze afdelingen verwerken we telkens de bijhorende documenten (verkoopfacturen, aankoopfacturen, bestelbons, vrachtbrieven … ). Het gaat daarbij niet om saai papierwerk, want zoals in ieder bedrijf, gebruiken we al snel de pc. Het onderdeel documentenstroom behandelen we volledig in het derde jaar.
  • De boekhouding: We verdiepen ons vooral in de dubbele boekhouding. Debet, credit, balans en resultatenrekening zullen voor jou al snel geen vage begrippen meer zijn. Nadat je eerst elk document met pen en papier hebt ontleed, leer je het ook digitaal verwerken met het computerprogramma BoekPlusSoft. In het derde jaar leer je enkel de basisprincipes. In het vierde jaar bouwen we deze basis verder uit. Een basiskennis boekhouden is bij de start van het vierde jaar dan ook gewenst. Als je dan vanuit een andere richting instroomt, kan je op onze school in het begin van het schooljaar een stoomcursus boekhouden volgen.
  • De verkooptechnieken: In het derde jaar bespreken we kort het verloop van een verkoopgesprek en oefenen we dit tijdens een rollenspel in de klas. In het vierde jaar werk je een verkoopproject uit. Je zal een product mogen kiezen, de prijs vaststellen, reclame maken enzovoort. Als klap op de vuurpijl zal je je product ook echt aan de man kunnen brengen. Uiteraard hou je zolang dit project loopt ook je boekhouding bij!

In de 2de graad leer je almaar zelfstandiger werken. In het derde jaar leveren we de leerstof nog mondjesmaat aan, maar in het vierde jaar draait het meer om zelfstudie en projectwerk.

In vergelijking met de richting Handel-talen krijg je een extra lesuur informatica en een extra lesuur wiskunde.

 

Profiel van de leerling

Je hebt inzicht in getallen. Dat wil niet meteen zeggen dat je heel sterk bent in wiskunde. Maar als jij bijvoorbeeld 6 % van 150 moet uitrekenen, kom je zonder rekentoestel al snel tot ongeveer de juiste uitkomst. Je bent soms best wel trots als je berekening “klopt” (op een factuur bijvoorbeeld).

Je houdt van structuur en schema’s. Bij boekhouden komt het er vaak op neer, dat je een bepaald schema met minimale veranderingen steeds opnieuw kan toepassen. Je hebt graag een houvast.
Je hebt commercieel talent. Je slaagt er zeker in om mensen te overtuigen om jouw producten te kopen. Misschien deed je al eens vakantiewerk als verkoper?

Of misschien wil jij later wel in de ICT-wereld terechtkomen. Je speelt niet alleen graag computerspelletjes maar je bent ook echt geïnteresseerd in computersystemen en programma’s.

Het kan best zijn dat je niet zo’n talenknobbel hebt of minder creatief bent, maar dat mag natuurlijk niet de drijfveer zijn om te kiezen voor de richting Handel.

 

Mogelijkheden na de 2de graad Handel

Vanuit de richting Handel zijn er op onze school veel mogelijkheden. Bij aanvang van de 3de graad zal je opnieuw een keuze moeten maken. Je kan er dan voor kiezen om je basiskennis verder uit te bouwen in de richting Handel. Maar je kan je ook verder verdiepen in boekhouden en/of informatica in de richtingen Boekhouden-informatica of Informaticabeheer.

Natuurlijk was je keuze in het derde jaar nog niet zo bepalend dat de richtingen Secretariaat-talen, Toerisme en Communicatie & media (Onthaal & pr) volledig uitgesloten zijn.