X

Administratie vrije beroepen

Je bent ervan overtuigd dat de juridische sector best boeiend zou kunnen zijn en dat werken in zo’n omgeving je wel zou kunnen interesseren. Je weet zeker dat juridische kwesties, notariële aktes en exploten niet enkel een negatief imago hoeven te hebben, maar dat daar ook heel wat positiefs uit voorkomt? Administratie zegt je wel wat en je wil die verworven kennis en die vaardigheden vanuit een juridische invalshoek uitbreiden. Dan denken wij dat deze drieledige studierichting je wel eens best kan boeien! 

 

Tewerkstellingsdomeinen 

Als je voor deze opleiding kiest liggen je ambities in de juridische sector en meer bepaald in het secretariaatswerk bij: 

  • de advocaat 
  • de notaris 
  • de gerechtsdeurwaarder 

 

Lessentabel

VAKGEBIED VAKKEN UREN
Communicatieve vaardigheden Nederlands
Frans
Engels 
Duits
4
4
3
1
Beroepsgerichte vorming Recht 
ICT 
Seminaries, projecten en bezoeken
15
Algemeen vormende vakken Vergelijkende godsdiensten en ethiek 2
TOTAAL   29

 

Communicatieve vaardigheden 

Voor de verschillende talen geldt dat algemene taalvaardigheid in functie van het toekomstig beroep aan bod komt: telefoneren, correspondentie, omgaan met cliënten, enz. De basis van dit alles is een grondige kennis van de specifieke woordenschat. Dit alles oefenen we in rollenspelen waar mogelijk.

Een onberispelijke spelling en uitspraak van het Nederlands is onontbeerlijk. Ook eenvoudige brieven schrijven behoort tot het takenpakket van de administratieve medewerker. 

Beroepsgerichte vorming 

Het vak recht sluit nauw aan bij de verschillende cases. 

Het eerste gedeelte handelt over het notariaat. Hier gaan we na een algemene inleiding tot het recht verder in op de wet op het notariaat, de hervormingen in het notariaat en het verbintenissenrecht. Vooral de koop-verkoop analyseren we grondig: de algemene beginselen, de notariële akte, de taken van een administratief bediende bij een koop-verkoop. Verder komen ook het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht aan bod. 

In een tweede gedeelte lichten we de advocatuur nader toe. Het familierecht, het bewijsrecht, de rechterlijke organisatie komen uitvoerig aan bod. Dit laatste houdt in: de werking van het gerecht, de federale en internationale rechtscolleges, het verloop van een proces, de personen betrokken bij de werking van het gerecht. Verder bestuderen we ook de toegankelijkheid en de actualiteit van de advocatuur. 

In het derde deel behandelen we de taken van een uitvoerend bediende op een gerechtsdeurwaarderskantoor. Hier besteden we veel aandacht aan de beginselen van het beslagrecht. 

Projecten - Seminaries 

Gastsprekers uit het notariaat, de advocatuur en de wereld van de gerechtsdeurwaarder vertellen uit hun dagelijkse praktijk. Bovendien bezoek je de verschillende instanties waarmee de kantoren te maken hebben: het notarishuis, het kadaster, het hypotheekkantoor, het gerechtshof, de griffie, verschillende kantoren, … 

Daarnaast werken we aan verschillende projecten zoals o.a. de diensten voor het grote publiek, … Deze projecten zijn vakoverschrijdend en je stelt ook projecten voor. Ter aanvulling organiseren we werkbezoeken 

Stages 

Elke case sluit je af met een stage van drie weken. Dit betekent concreet: 

  • drie weken stage in een notariskantoor; 
  • drie weken stage in een advocatenkantoor; 
  • drie weken stage in een kantoor van een gerechtsdeurwaarder.