X

Oudercontact

Elk trimester/semester is er de gelegenheid om contact te nemen (al dan niet op uitnodiging voor dringende gevallen) ter bespreking van de resultaten. De data van de oudercontacten worden aan de ouders per brief meegedeeld.

Ouders kunnen altijd een afspraak maken met de directie, de prefect, de leerkrachten of/en de sociale dienst. De bedoeling is eerder te voorkomen dan te genezen: als er problemen zijn is het altijd beter zo vlug mogelijk - in gezamenlijk overleg - een oplossing te zoeken.
 

Oudercontact donderdag 15 oktober 2020

Het oudercontact van 15 oktober 2020 vindt omwille van de coronamaatregelen online plaats via Smartschool Live. Met deze link vindt u de handleiding