X

Oudercontact

Elk trimester/semester is er de gelegenheid om contact te nemen (al dan niet op uitnodiging voor dringende gevallen) ter bespreking van de resultaten.

Data oudercontacten 2017-2018:

 • dinsdag 5 september: 1ste en 2de graad (campus Lombardenvest)
 • donderdag 7 september: 3de, 4de, 5de jaar (campus Sint-Jacobsmarkt)
 • maandag 11 september: 5de en 6de jaar (campus Lombardenvest)
 • donderdag 21 september: OKAN (campus Pieter Van Hoboken)
 • maandag 25 september: Schakelklas (campus Pieter Van Hoboken)
 • donderdag 26 oktober: 1ste tot en met 6de jaar
 • donderdag 17 december: 1ste tot en met 6de jaar
 • dinsdag 28 november: OKAN (campus Pieter Van Hoboken)
 • donderdag 1 maart: OKAN (campus Pieter Van Hoboken)
 • donderdag 29 maart: 1ste tot en met 4de jaar
 • donderdag 28 juni: 1ste tot en met 5de jaar

De data van de oudercontacten worden aan de ouders ook per brief meegedeeld.

Ouders kunnen altijd een afspraak maken met de directie, de prefect, de leerkrachten of/en de sociale dienst. De bedoeling is eerder te voorkomen dan te genezen: als er problemen zijn is het altijd beter zo vlug mogelijk - in gezamenlijk overleg - een oplossing te zoeken.
U kan ons altijd bellen (03 231 83 46).