X

Infodag

De volgende infodag vindt online plaats op zaterdag 9 mei 2020. Deze dag willen we zoveel mogelijk jongeren (én hun ouders) bereiken die in min of meerdere mate geïnteresseerd zijn om volgend schooljaar bij ons een handels- of toerismegerichte studierichting aan te vatten. We ontvangen jullie die dag graag online van 10 uur tot 16 uur: volg digitale infosessies, stel live vragen via chatboxen en ontvang alle informatie rond de inschrijvingen.

We willen de accenten in onze verschillende richtingen duidelijk aantonen:

  • de inhoudelijke opbouw - over de graden heen - van de ons kenmerkende vakken weergeven;
  • de eigenheid van Sint-Lodewijk in de schijnwerpers zetten;
  • toekomstige leerlingen en hun ouders op een eerlijke manier trachten te overtuigen van ons project.

Affiche infodag 2019XS.jpg