X

Schoolraad

De schoolraad is een officieel participatieorgaan. Hier krijgen vertegenwoordigers van de pedagogische raad, de leerlingenraad, de ouders en van de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school waarvoor de Inrichtende Macht de eindverantwoordelijkheid draagt.  Elk met hun inbreng komen zij samen op voor de opvoeding en de opleiding van onze leerlingen.