X

Pedagogische raad

In deze raad zetelen vertegenwoordigers van de leerkrachten van de verschillende campussen. Ze worden om de vier jaar verkozen. Items die gerelateerd zijn aan het pedagogisch project van de school kunnen hier worden besproken en bediscussieerd. De directie wordt op onze school meteen mee uitgenodigd op deze vergaderingen.