X

Oudercomité

Bij aanvang van het schooljaar krijgen de ouders van onze leerlingen de kans zich aan te sluiten bij het oudercomité. Zij ontmoeten elkaar een vijftal keren doorheen het schooljaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden voorstellen, suggesties en adviezen uitgewisseld tussen ouders en directie. Daarnaast steunen zij waar mogelijk de school in de praktische organisatie van een aantal evenementen. Ons oudercomité bevordert op die manier de goede verstandhouding tussen ouders en school.

Voorzitter: dhr. Hans Bekkers