X

Leerlingenraad

Om de vier jaar kiezen de leerlingen hun vertegenwoordigers uit de drie graden om te zetelen in de leerlingenraad, opgericht conform de bepalingen van het participatiedecreet. De raad zet zich in om het leven op school zo optimaal mogelijk te laten verlopen en werkt aan alles wat ten goede komt van de leerlingen. Vanuit hun eigen invalshoek vertolken zij hun bekommernissen en geven hun adviezen.  Zo participeren ook onze leerlingen aan de organisatie van het schoolgebeuren.