X

Participatie

Participatie – actieve deelname - is op Sint-Lodewijk geen ijdel begrip. Het is immers door een goede samenwerking tussen ouders, leerlingen, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, leerkrachten en directie dat ons ideaal kan bereikt worden.

Participatie gebeurt via informele contacten maar ook via formele overlegorganen. Naast de ondernemingsraad waar werkgevers en werknemers overleggen, kennen we op onze school ook de leerlingenraad, de pedagogische raad, het oudercomité en de schoolraad.