X

Leerstoornissen

Leerlingen met een geattesteerde leerontwikkelingsstoornis krijgen een op maat opgemaakt begeleidingsplan. Hierin zitten enerzijds de nodige sticordi–maatregelen verwerkt en anderzijds het verwachte engagement vanwege de betrokken leerling. Het uitgebreide intakegesprek bij de inschrijving peilt al naar mogelijke studieproblemen en/of leerontwikkelingsstoornissen. In dit laatste geval zal een apart intakegesprek met iemand van de werkgroep leerstoornissen plaatsvinden.