X

Top Team!

maandag, 28 januari, 2019

De leerlingen van 4 Handel, 5 Handel en 5 Boekhouden-informatica leerden spelend ondernemen...

Top Team-bedrijfssimulaties staan voor spelend lerend ondernemen. Hierbij trachten de leerlingen hun eigen (fictieve) onderneming via een aantal bedrijfsbeslissingen in zo goed mogelijke banen te leiden.

Leerlingen ondernemend leren handelen is een belangrijke uitdaging! Het zal hen helpen om een zinvolle plaats in te nemen in de maatschappij en in de economie. Het Top Team ondernemend project voor de derde graad is gericht op het niveau en de leefwereld van leerlingen uit de derde graad.

De vraag naar meer economische en financiële geletterdheid in het onderwijs is groot en bovendien gaapt er een diepe kloof in financiële (voor)kennis tussen leerlingen onderling. Daarom wordt elk Top Team project steeds (ter plaatse) intensief begeleid door ervaren ondernemers met een ruime onderwijservaring, zodat het voor alle deelnemende leerlingen een leuke en leerrijke ervaring wordt.

Het Top Team ondernemend project voor de derde graad legt de nadruk op het verwerven van onderstaande sleutelcompetenties:

  • Economische en financiële geletterdheid.
  • Ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties.