X

Hoe keken en kijken wij?

donderdag, 22 april, 2021

Met een bezoek aan de tentoonstelling '100x Congo' in het MAS sloten de leerlingen van 5 Communicatie & media het cursusdeel 'interculturele communicatie' af.

In onze taal houdt de term beschaving een waardeoordeel in en vormt hij een gunstige omschrijving van de samenlevingen voor wie men hem gebruikt. De term veronderstelt dus ook dat er omgekeerd niet-beschaafde of wilde – zelfs barbaarse – volken bestaan. Ook met beelden werd en wordt deze tweedeling gemaakt. Die beeldvorming resulteert vaak in blinde vlekken, zaken waarover zelden gesproken wordt. Of het creëert de illusie van een gebrek bij bepaalde personen of volkeren aan agency: dat mensen niet in staat zijn voor hun eigen goed te handelen.

De beeldvorming rond de kolonisatie verandert doorheen de tijd. De historische context heeft hier impact op. Er zijn stereotypen ontstaan die tot op de dag van vandaag blijven doorwerken. In de Belgische koloniale periode zijn bewust beelden gecreëerd van zwarte en witte mensen om de kolonisatie te verantwoorden want “door de Belgische kolonisatie werd ‘het wilde Congo’ door ons ‘beschavingswerk’ gered, van o.a. de gewoonte der menseneters en de Arabische slavenhandelaren”.